Sjælesorg og forbøn


Hvad er sjælesorg?

Sjælesorg handler om at have omsorg for sjælen. Som en hjælp til det, har vi i LM Kirken Herning et tilbud om, at du kan tale med et andet kristent menneske om dét, der fylder og udfordrer, i livet generelt og i livet med Gud. Kirkens sjælesorgsteam er ikke livseksperter eller åndelige supermænd, men helt almindelige mennesker, der har deres egne udfordringer og kampe. Og de vil gerne tilbyde at vandre et stykke af livsvandringen sammen med dig i dét, der kan være svært. De ønsker at skabe rum for, at du kan komme som du er og ærligt sætte ord på dét, du er fyldt af – hvad enten det er stort eller småt. De vil gerne lytte til dig, være i det svære sammen med dig, og sammen med dig søge Guds trøst, vejledning og hjælp i Bibelen og i bønnen. Kirkens sjælesørgere har tavshedspligt. Så hvad du siger til dem, forbliver mellem jer. De kommer heller ikke til at spørge ind til dét, I snakker om næste gang i mødes, medmindre du selv bringer det på banen. Det skyldes ikke mangel på omsorg og interesse. Men det er for at skabe en tryg ramme for jeres samvær uden for den sjælesørgeriske samtale. Om I mødes til en snak over en gåtur, en kop kaffe i byen eller privat er helt op til, hvad du har det bedst med.

Skriftemål

Hvis du kæmper med konkrete synder, skyld fra fortiden, eller andre anfægtelser, der plager dig, kan det være en stor hjælp at modtage skriftemål. Skriftemålet består i konkret at bekende sine synder for Gud i et andet menneskes nærvær, som på Guds vegne tilsiger én syndernes forladelse (se Joh 20:23; 1 Joh 1:9). Skriftemålet er med andre ord en hjælp til at tro syndernes forladelse og leve frimodigt i tillid til Guds nåde i Jesus. Ønsker du at modtage skriftemål, så kontakt én fra kirkens sjælesorgsteam.

Forbøn

Bibelen opmuntrer os til at bede for hinanden, fordi Gud hører bøn! I LM Kirken Herning har vi forskellige tilbud om forbøn: Med jævne mellemrum er der mulighed for forbøn ifm. gudstjenesten. Hvis du har noget, du gerne vil have bedt for i menighedsbønnen, er du velkommen til at kontakte LM Kirkens præst. Kirken har også et forbønsteam, der løbende beder for de bedeemner, der bliver nævnt for dem. Teamet har tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne vil have bedt for i fortrolighed, så kontakt LM Kirkens præst, som vil videreformidle bedeemnerne til bedetemaet. Kirkens sjælesørgere står også til rådighed for forbøn.

Salvning af syge

Vi tror, at Gud kan helbrede! Derfor beder vi frimodigt for dem, der er syge iblandt os – i tillid til Guds omsorg og almagt. I tilfælde af alvorlig eller kronisk sygdom tilbyder vi også at bede for og salve den, der er syg. Der er intet magisk ved at salve syge, men det er en konkret måde at lægge den syge i Guds hænder i tillid til hans løfter om helbredelse (se Jak 5:13-16). Vi gør det i tillid til, at Gud svarer os i overensstemmelse med sin gode og kærlige vilje — uanset om den syge bliver helbredt eller ej. Hvis du ønsker at modtage sygesalvning, så kontakt LM Kirkens præst eller én fra ældsterådet.

LM Kirkens sjælesorgsteam

Marianne Kronborg: 51 82 65 18

Alice Andersen: 31 52 74 59

Flemming Stidsen: 30 95 42 84

Martin Haahr (præst): 29 91 27 25

SOCIAL

Følg LM Kirken Herning på Facebook


© Copyright LM Kirken Herning 2022

LM Kirken Herning Godthåbsvej 23 7400 Herning