Kirkelige handlinger


Dåb

Vi tror, at dåben er et nådemiddel, hvorigennem Gud skænker os syndernes forladelse, troen og Helligånden. I dåben er det ikke os, men Gud der handler. Dåb og oplæring i den kristne tro hænger uløseligt sammen. Derfor døber vi kun børn af troende forældre og voksne, der senere i livet kommer til tro på Jesus og ønsker at leve med ham.

Hvis du ønsker at blive døbt eller at få dit barn døbt i LM Kirken, så kontakt kirkens præst (mha@dlm.dk). Forud for dåbshandlingen vil der være en dåbssamtale ved barnedåb og dåbsoplæring ved voksendåb. Selve dåbshandlingen foregår i forbindelse med en gudstjeneste.

Konfirmation

I konfirmationen fejrer vi, at Gud i dåben konkret har tilsagt konfirmanden et løfte om, at frelsen i Jesus er fuldbragt for dem. I konfirmationen bekræfter konfirmanden, at han/hun fortsat ønsker at tilhøre Jesus og leve med ham.

Forud for konfirmationen modtager konfirmanden konfirmationsforberedelse hos kirkens præst.

Hvis du ønsker at få dit barn konfirmeret i LM Kirken, så kontakt kirkens præst (mha@dlm.dk).

Vielse

LM Kirken har vielsesmyndighed og kan derfor forrette vielse. Vielsen sker i overensstemmelse med vores vedtægter og værdigrundlag.

Hvis du ønsker at blive viet i LM Kirken, så kontakt kirkens præst (mha@dlm.dk).

Forud for vielsen vil der være en samtale med præsten som en forberedelse til vielsen og ægteskabet. Selve vielsen vil foregå til en særskilt gudstjeneste som brudeparret aftaler i samarbejde med præsten.

Vi anbefaler også, at kommende ægtepar benytter sig af LM's tilbud om forlovelsessamtaler.


Begravelse

Ved dødsfald og ønske om begravelse kontakt kirkens præst (mha@dlm.dk).

Læs mere vedr. det praktiske her.

SOCIAL

Følg LM Kirken Herning på Facebook


© Copyright LM Kirken Herning 2022

LM Kirken Herning Godthåbsvej 23 7400 Herning